Πρόκλος - Περί της Ιερατικής Τέχνης των Ελλήνων - Ιεροί Ύμνοι

Σειρά: Ελληνική Παράδοσις
Τίτλος πρωτοτύπου: Περί της καθ΄Έλληνας ιερατικής τέχνης, Ύμνοι
Συγγραφέας: Πρόκλος
Εισαγωγή, Σύγχρονη Απόδοση, Σχόλια: Γιώργος Λαθύρης
Αθήνα 2001

Η θρησκεία και η φιλοσοφία για τον Πρόκλο, εκφράζουν τις ίδιες αλήθειες, με τη διαφορά ότι η Θρησκεία χρησιμοποιεί τα σύμβολα, ενώ η Φιλοσοφία χρησιμοποιεί ιδέες.

Ο Πρόκλος εξήγησε την κίνηση και την πρόοδο του κόσμου διά του νόμου της τριάδος· δέχεται ότι η πρωταρχή του “Θείου Όντος” υπέρκειται και της Ενότητος και της Ουσίας· είναι “το επέκεινα του Ενός”, το “αναιτίως Αίτιον”. Εξ αυτού, εκπορεύονται κατά τριαδική εξέλιξη τα όντα...
Τα όντα, ως γεννώμενα κατά την εξελικτική πορεία του Κόσμου, είναι συγχρόνως όμοια και ανόμοια προς το παράγον αυτά αίτιον, αφού κατά την εξέλιξή τους διέρχονται από τρεις καταστάσεις, που χαρακτηρίζονται ως μονή, πρόοδος, και επιστροφή: Μονή, διότι ευρίσκονται και μένουν στην αιτία που τα γέννησε. Πρόοδος, διότι εξέρχονται και χωρίζονται από την αιτία που τα γέννησε, επιδιώκοντας την ανεξαρτησία τους. Επιστροφή, διότι επιστρέφουν προς την αιτία που τα γέννησε και επιδιώκουν να επανενωθούν μαζί της.

Τόσο η κίνηση του πατρικού αιτίου προς τα κάτω, όσο και η επιστροφική κίνηση του υικού όντος προς τα πάνω, προς την αρχική πηγή, γίνεται κατά ρομβικό τρόπο· γι αυτό και ο ρόμβος είναι το κατ΄εξοχήν σύμβολο της διάνοιας...Η επιστροφική κίνηση σε κάθε εξέλιξη είναι πολύ σημαντική, διότι μόνο μέσω αυτής είναι δυνατόν να εξευρεθεί το Μέτρον, η Ισορροπία και η Αρμονία.


Book

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου