Κοιμάστε σε Ασφαλές Μέρος;

Μάθετε πώς να ανιχνεύετε τη γεωακτινοβολία και να αποφεύγετε την επιβλαβή επίδρασή της στην υγεία σας

Συγγραφέας: Gordon Brown (Γκόρντον Μπράουν)
Μετάφραση: Παναγιώτης Ρωμανός
Επιμέλεια μετάφρασης: Άννα Πατσούρου, Ιατρός
Στρατής Καραντζάς, Δημήτρης Φατσέας
ISBN: 0 951 4017 0Χ
Α' Έκδοση: 1993

Οι φυσικές ακτίνες ανέρχονται μέσω του γήϊνου φλοιού παντού και πάντα. Όταν οι φυσικές γεωακτίνες συναντούν υπόγεια ρέοντα ύδατα, ορισμένες συγκεντρώσεις ορυκτών, γραμμές τεκτονικών ρηγμάτων και υπόγειες κοιλότητες, τότε το φυσικό τους μήκος κύματος διαμορφώνεται και καθίστανται επιβλαβείς για τους ζώντες οργανισμούς. Στην περίπτωση υδάτων με χαμηλή ταχύτητα ροής, συνήθως σε βάθος 15-100 μέτρων, δημιουργείται λόγω τριβών ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο με κατεύθυνση αντίθετη προς εκείνη της ροής τους, το οποίο φορτίζει τις διερχόμενες φυσικές ακτίνες. Τα επιφανειακά ύδατα δεν δημιουργούν ένταση υπό κανονικές συνθήκες.
Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να διασφαλίσει την εκμάθηση του τρόπου εντοπισμού των γεωακτίνων από όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Αυτό θα επιτρέψει τη διάδοση της γνώσης στον καθένα, έτσι ώστε όλοι να επωφελούνται και θα εξασφαλίσει τη λήψη των σωστών προφυλάξεων έναντι των γεωακτίνων στα σπίτια μας και σε άλλους χώρους, όπου μπορεί να παραμένουμε για μεγάλα χρονικά διαστήματα (πχ εργασιακοί χώροι)

O μετρητής TRIFIELD μετράει την ακτινοβολία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων και ραδιοφωνικών κυμάτων με μία μόνο οικονομική συσκευή! Παραγγείλτε το στο χώρο μας, καθώς είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα που φέρνουμε από την Μ. Βρετανία τον μετρητή TRIFIELD. 
Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για το ότι τα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία από καλώδια υψηλής τάσης, οθόνες Η/Υ, φούρνους μικροκυμάτων και άλλες οικιακές συσκευές αυξάνουν τον κίνδυνο κάποιων ειδών καρκίνου και άλλων φυσιολογικών και ψυχολογικών ανωμαλιών. Μία μέση ροή εναλλασόμενου ρεύματος εντάσεως ενός δισεκατομυριοστού του αμπερ ανά τετραγωνικό εκατοστό (RMS) από το ανθρώπινο σώμα, φαίνεται ότι είναι το συντηρητικό όριο στο οποίο μπορούν να παρατηρηθούν βιολογικά αποτελέσματα. Με βάση επιδημιολογικές μελέτες που έχουν γίνει μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να αποφεύγουμε την έκθεσή μας σε ηλεκτρομαγνητική ρύπανση αν αυτή παράγει μέσα στο σώμα μας εναλλασσόμενα ρεύματα μεγαλύτερα από το ανωτέρω όριο, σε συχνότητες 1000 κύκλων το δευτερόλεπτο και κάτω. Ένα εξωτερικό μαγνητικό πεδίο 3 Milligauss από μία οικιακή συσκευή, ή ένα ηλεκτρικό πεδίο 2,5 Κvolt/meter θα παράγουν κατά προσέγγιση αυτό το οριακό ρεύμα μέσα στο σώμα.
Βρείτε τα επίπεδα εκθέσεώς σας στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στο οικιακό σας περιβάλλον, μετρώντας με ακρίβεια το μέγεθος των ηλεκτρικών πεδίων που υπάρχουν στο σπίτι σας. Ο μετρητής TRIFIELD (TM) είναι ρυθμισμένος σε φάσμα συχνοτήτων ούτως ώστε να ανιχνεύει εάν το ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στο σώμα υπερβαίνει τα επικίνδυνα όρια. Διαβάζοντας το αληθινό μέγεθος του πεδίου, ο μετρητής TRIFIELD (TM) μπορεί να πετύχει μία ακριβή ένδειξη σε οποιοδήποτε σημείο μέσα σε ένα δωμάτιο. Τα "επικίνδυνα σημεία" στο σπίτι, το γραφείο ή την κοινότητά σας μπορεί να είναι: όχι καλά γειωμένες εσωτερικές καλωδιώσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρικές κουβέρτες και θερμάστρες, φώτα φθορισμού, μετασχηματιστές υψηλής τάσης, μεταδότες FM, κυψελωτά τηλέφωνα και φούρνοι μικροκυμάτων. Μετρώντας τα "επικίνδυνα σημεία". μπορείτε να μετακινήσετε κούνιες μωρών και κρεβάτια σε άλλα ασφαλέστερα σημεία, να βελτιώσετε τις γειώσεις, ή να πάρετε άλλα μέτρα για να αποφύγετε την μακροπρόθεσμη έκθεσή σας σε υψηλά επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ρύπανσης.


Επίσης διατιθέμεθα να σας δώσουμε δωρεάν έναν σύντομο οδηγό για το πώς μπορείτε με τη βοήθεια του εκκρεμούς να μάθετε να κάνετε έλεγχο της Γεωπαθητικής Έντασης (Γ.Ε.) σε οποιονδήποτε χώρο θέλετε εξ' αποστάσεως.Book "Are you sleeping in a safe environment?"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου